ENTREPRENAD

line decor
  
line decor
 
 
 
 

Som ett led i utvecklingen av företaget kan vi från 2014 erbjuda enklare entreprenadtjänster. Under året införskaffades en 5-tons grävmaskin och en stor lastväxlarvagn som förutom arbetsuppgifter på gården nu också kan utföra externa arbeten.

Har Du behov av grävning, schaktning, grusning av vägar, bortforsling av massor eller grus/krossleverans kan Du med fördel kontakta oss genom att ringa 0708-77 35 67 eller skicka en förfrågan via mail: info@frolundagard.se.