FÖRETAGET

line decor
  
line decor
 
 
 
 

Frölunda Gård AB är ett aktivt jord- och skogsbruksföretag som ägs och drivs av Clas af Ugglas och Therese Ekerholm. Verksamheten har sin bas på gården Frölunda belägen utanför Kungsängen i Upplands-Bro kommun, 3 mil NV om Stockholm. Totalt omfattar driften närmare 400 hektar egen och arrenderad mark samt 120 hektar vatten i Mälaren inklusive öarna Slodan och Bockholmen.

Vår inriktning är mångfacetterad och sysselsätter för närvarande tre personer på heltid. Den kan delas in i olika verksamhetsområden som jordbruk, entreprenad, skogsbruk, uthyrning av bostäder och verksamhetslokaler, flyg, jakt samt övrig verksamhet. I Frölunda Gård AB ingår också Frölunda Miljökonsult som bistår mindre och medelstora företag med bl.a. miljöcertifiering enligt ISO 14001. Våra verksamhetsområden har vi utvecklat ytterligare under länkarna till vänster.

Som vi nämnt på vår startsida är målsättningen med vårt arbete att bevara de unika natur- och kulturvärden vi är satta att förvalta så att kommande generationer kan ges möjlighet att fortsätta en snart 200-årig tradition om de så önskar. En förutsättning för att vårt arbete skall lyckas är dock att vår verksamhet hela tiden utvecklas parallellt med vår omgivning och där vårt läge i den mycket expansiva Stockholmsregionen både bjuder på möjligheter men också en del svårigheter.