FÅR

line decor
  
line decor
 
 
 
 

Jordbruksverket skriver i skriften Naturbetesmarker: "Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i odlingslandskapet. Dessa är i allmänhet bland de mest artrika i vårt land. Ett intensivt utnyttjande, med årlig avbetning och ett högt betestryck, krävs för att de skall behålla en hög och jämn produktion samtidigt med ett rikt växt- och djurliv".

Sedan en tid tillbaka har vi påbörjat ett arbete med att återskapa de gamla naturbetesmarkerna runt Frölunda. Arbetet med detta sköts av några av våra trognaste medarbetare, Gotlandsfåren.

Gotlandsfåret har liksom gutefåret sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Det kännetecknas bl.a av sin lockiga och glansiga grå ull. Lammen föds svarta medan de som vuxna är grå med svarta huvuden och ben.

Vår besättning består i nuläget av en bagge och tretton tackor. De leds av baggen Sigge och glädjer oss dagligen med sin närvaro.