JORDBRUK

line decor
  
line decor
 
 
 
 

Lennartsnäshalvön utgör en unik miljö med många betydelsefulla värden. Dessa värden har en stor spännvidd alltifrån kulturhistoriska byggnader och omgivningar, värdefulla naturmiljöer viktiga att bevara för värnandet av den biologiska mångfalden till ett område som i sin nuvarande utformning kan ge den ”stressade storstadsmänniskan” möjligheter till rekreation och återhämtning. Stora delar av området utgör riksintresse för kulturminnesvården och friluftslivet. Delar av halvön innehåller också värdefulla naturområden.

Men i grunden utgör Lennartsnäshalvön basen och arbetsmiljön för delar av kommunens jord- och skogsbruksföretagande. Det är detta, genom århundraden aktiva brukande av halvön, som skapat den ovan beskrivna unika miljön. Villkoren och förutsättningarna för de lantbruksföretag som finns på halvön är således helt avgörande för om de riksintressen och andra värden som finns på armlängds avstånd från Stockholms city skall bestå.

Åkermarken (egen och arrenderad) under Frölunda Gård AB omfattar 320 hektar och odlas i nära samarbete med Aspviks Lantbruks HB som är det andra av de två lantbruksföretag som svarar för odlandet av Lennartsnäshalvöns 700 hektar åkermark.